با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

کاریکاتور

ویروسی که کسب و کارها را نابود کرد!

کاریکاتوری تامل بر انگیز از Luo Jie- هنرمند چینی در این کاریکاتور ویروس کرونا در شکل یک کابوی آمریکایی در حالی که سرمست از شکار گاوی که سر آن بر دیوار آویخته شده و نشانگر تولید است روی صندلی راحتی خود لم داده است. مفهوم این کاریکاتور به…