با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

گسترش عفونت

سفر هوایی در حال حاضر چقدر خطرناک است؟ یک مدل ابر رایانه جدید پاسخ می دهد.

حتی در مواقعی که با یک بحران بهداشت عمومی مواجه نیستیم، مسافرت با هواپیما به نظر یک راه مطمئن برای بیمار به نظر می‌رسد. تعداد زیادی از افراد را در محفظه بسته ای در آسمان قرار دهید، یک یا دو ویروس مختلف را اضافه کنید، سپس هوای بازیابی شده را…