اخبار فناوری، اخبارتکنولوژی، اخبار علمی و پزشکی، شبکه های اجتماعی، کسب و کار و استارتاپ ها
مرور برچسب

یادگیری

چگونه همه گیری ممکن است به هوش اجتماعی کودکان آسیب برساند؟

آیا هیجان و انتظار اولین روز حضور در مدرسه را به یاد دارید؟ شاید شما منتظر دوستانی جدید بودید. یا شاید خجالتی و مضطرب بودید. تحقیقات نشان می دهد که چنین هیجان و استرسی دو واکنش متداول در شروع مدرسه است که بخش عمده ای از این واکنش احساسی…