با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

Co-Watching

اینستاگرام ویژگی جدید تماشا را برای کمک به کاربران در ارتباط COVID-19 Lockdoans راه اندازی کرد

بدنبال قرنطینه جوامع بشری ، و تعامل منظم اجتماعی از دست رفته ، اینستاگرام ویژگی جدیدی را اضافه می کند که هدف آن کمک به کاربران است تا از طریق چت تصویری به شما متصل شوند ، با این امکان در حالی که هنوز از طریق پیوند ویدیویی متصل هستید ، از…