با تماس نیوز ،همیشه همه جا باخبر شوید
مرور برچسب

ICT Challenge

پنجمین دوره مسابقات ICT Challenge دانشگاه صنعتی شریف ۵ و ۶ تیر ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد

پنجمین دوره مسابقات ICT Challenge دانشگاه صنعتی شریف با عنوان Programming Challenge، با تمرکز بر زبان های برنامه نویسی Java ،.Net ،Python ،Node.js ،Go Lang و PHP پس از تعویق به علت شیوع بیماری کرونا، ۵ و ۶ تیر ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

پنجمین دوره مسابقات چالش های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

رویدادهای ICT Challenge مجموعه مسابقاتی با هدف شناسایی افراد توانمند جویای کار و ورود این افراد به بازار کار می باشد که تحت یک سری قوانین خاص و در جهت حل چالش های موجود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می شود. در هر کدام از این…